3D tisk – perimetry nedrží u sebe

Pokud se vám stalo to co vidíte vpravo na obrázku – že perimetry nedrží u sebe a oblepují se, tak dnes přináším krátký návod, kde v Prusa Sliceru najít a upravit násobič extruze – neboli kolik nateriálu se bude tryskou vytlačovat.

Tento problém vadí zejména u namáhaných dílů kde se výtisk při zátěži rozpadne jako na mém obrázku.

Obrázek níže ukazuje, kde ze v PrusaSliceru najít právě volbu násobič extruze – konkrétně ji naleznete v záložce Filament – Filament – Násobič Extruze. V mém případě stačilo nastavit hodnotu na 1,1 a perimetry byly již v pořádku „slepené“.

Při příliš vysoké extruzi se vám ale mohou začít slepovat nějaké drobné mezery ve výtisku, případně by mohl přeskakovat extruder, kdyby tryska tlačila příliš mnoho materiálu.

Pokud by vám toto nejjednodušší nastavení nepomohlo, bude nutné zkontrolovat a zkalibrovat kroky extruderu (kroky/mm). To je ale téma až na příští příspěvek.