Vyčištění trysky 3D tiskárny

V tomto stručném návodu vám vysvětlím, jak vyčistit trysku 3D tiskárny. Postupujte podle kroků níže:

3D tiskárny jsou užitečnými nástroji pro vytváření přesných a komplexních modelů, ale jako každé jiné zařízení, musí být i 3D tiskárny pravidelně udržovány. Jedním z důležitých prvků 3D tiskárny je tryska, která vytváří modelovou vrstvu pomocí tavení a nanášení plastového materiálu. Pokud se tryska ucpe, nebo se na ní vytvoří nečistoty, může to způsobit problémy s vytlačováním materiálu a přeskakováním extruderu což povede až k zastavení tisku. 

 1. Zahřejte tiskárnu: Zapněte tiskárnu a nechte ji zahřát na pracovní teplotu odpovídající tiskovému materiálu, který jste naposledy použili – ideálně cca 220-230°C.

 2. Odstraňte tiskový materiál: Pokud ve tiskárně zůstává nějaký tiskový materiál, odstraňte jej. To můžete provést buď ručně, nebo za použití funkcí tiskárny. Důležité je dostat ven všechen filament, který může v hotendu překážet.

 3. Zkontrolujte trysku: Ujistěte se, že máte přístup k trysce. Některé tiskárny mají snadno přístupnou trysku, zatímco u jiných může být nutné demontovat části krytu hotendu, někdy bývá na trysce nasazen silikonový kryt – ten musíte sundat také.

 4. UPDATE – nově se mi nejlépe osvědčila metoda kdy trysku nesundávám, ale odšroubuji PTFE trubičku z horní části hotendu (u bovdenových extruderů) – u direct extruderů stačí povolit podávací kolečka filamentu u extruderu. Následně vzít jehlu pro čištění trysky a  ze shora pročistit celou cestu – tak aby jehla vyjela spodem tryskou. Pokud jehla nejde prostrčit – tak zvyšte teplotu, nebo použijte tenký imbusový klíč pro vytlačení zbytků filamentu.

  Následující kroky jsou pak zbytečné 🙂

 5. Ochlaďte trysku: Po vypnutí tiskárny počkejte, až se tryska ochladí na bezpečnou teplotu – ideální je cca 100°C – tak aby zbytky filamentu nebyly „tekuté“ ale zároveň ne příliš tuhé. Pozor ať se nespálíte od horkých částí.

 6. Vyjměte trysku: Odšroubujte trysku vhodným klíčem. Já doporučuji si kleštěmi opatrně přidržet hotend a dávat velký pozor abyste si při povolování nepoškodili kabely. Někdy může být tryska hodně utažená.

 7. Proveďte mechanické čištění: Použijte jemný kartáček nebo ocelovou houbu k odstranění zbytků materiálu nebo cizích těles na trysce. Pro pročištění otvoru trysky použijte speciální drát (jehlu) – ten bývá vždy v balení u tiskárny (u nářadí).

 8. Použijte tzv. cold pull: Těsně před tím než materiál zcela vychladne, můžete zkusit použít tzv. cold pull, což znamená „vytržení“ zbytku filamentu zastudena – obvykle kleštěmi. Mě se tato metoda osvědčila nejlépe.

 9. Zkontrolujte trysku: Po vyčištění pečlivě zkontrolujte trysku a ujistěte se, že je čistá a že v ní nejsou žádné zbytky materiálu.

 10. Vložte trysku zpět: Zašroubujte trysku zpět do hotendu a dbejte na to abyste ji dostatečně utáhli.