Blender pro 3D tisk

Je Blender vhodný pro modelování pro 3D tisk?

Ano, Blender je vhodný pro modelování a 3D tisk. Je to profesionální a rozsáhlý software pro 3D modelování, který nabízí širokou škálu nástrojů a funkcí pro vytváření složitých 3D modelů, které lze následně vytisknout pomocí 3D tiskárny. Blender poskytuje nástroje pro tvorbu geometrie, textur, materiálů a osvětlení, což umožňuje vytvářet detailní a komplexní modely. Pro 3D tisk je důležité zajistit, že váš model bude uzavřený a bez chyb v geometrii, aby bylo možné jej úspěšně vytisknout. Blender má nástroje (pluginy) pro opravu a optimalizaci modelů pro 3D tisk.

Vlevo model v Blenderu a vpravo jesho finální výtisk.

Plugin 3DPT – neboli kontrola před tiskem

Pro kontrolu 3D modelů před tiskem můžete v Blenderu využít několik různých pluginů a doplňků. Jedním z populárních pluginů je „Blender 3D Printing Toolbox“ (někdy nazýván také „3D Printing Toolbox“ nebo zkráceně „3DPT“). Tento nástroj je součástí oficiálního repozitáře doplňků Blenderu. Zde je, jak můžete nástroj najít a použít:

  • Otevřete Blender a přejděte do záložky „Edit“ v horní části okna.
  • Vyberte možnost „Preferences“, což otevře okno s nastaveními Blenderu.
  • V levém panelu vyberte „Add-ons“. Do vyhledávacího pole napište „3D Printing Toolbox“.
  • Aktivujte tento doplněk kliknutím na příslušné políčko.
  • Po aktivaci „3D Printing Toolbox“ naleznete nové nástroje v panelu „N“ (n panel) v 3D pohledu.

Tento nástroj vám poskytne různé nástroje pro kontrolu modelu před tiskem. Může zahrnovat kontrolu tiskového objemu, kontrolu chyb v geometrii (neuzavřené plochy, prolínající se plochy atd.), detekci ostrých hran, které by mohly způsobit problémy při tisku, a další užitečné nástroje pro kontrolu správnosti modelu.

Vždy je dobré kombinovat kontrolu modelu pomocí těchto nástrojů s kontrolou ve sliceru (software pro přípravu modelu pro tisk), který je specifický pro vaši 3D tiskárnu. To zajistí, že váš model bude připraven pro tisk s ohledem na konkrétní parametry vaší tiskárny.

 

Precise modeling – aneb modelujte přesně

Precise modeling v Blenderu znamená vytváření 3D modelů s důrazem na přesnost, detailnost a preciznost ve všech aspektech modelu. Přesné modelování je zvláště důležité, když potřebujete vytvořit model, který bude přesně odpovídat reálnému objektu nebo bude splňovat určité technické specifikace. Zde jsou některé klíčové body, které charakterizují přesné modelování v Blenderu:

Geometrická přesnost: Modelování začíná s přesnými geometrickými tvary, jako jsou úhly, hranice, rovnoběžky a kolmice. Přesné modelování se zaměřuje na to, aby tyto geometrické vztahy byly co nejblíže ideálním hodnotám.

Numerické hodnoty: Přesné modelování často zahrnuje zadávání přesných číselných hodnot pro velikosti, vzdálenosti, úhly a další parametry modelu. To je důležité pro dosažení konzistentních a přesných výsledků.

Užívání přesných nástrojů: Blender nabízí nástroje, které usnadňují přesné modelování, jako jsou nástroje pro měření vzdáleností a úhlů, nástroje pro vytváření rovnoběžek a kolmic a další nástroje, které umožňují dosáhnout přesných výsledků.

Reference a proporce: Přesné modelování často vyžaduje pracovat s referencemi, jako jsou fotky, nákresy nebo 3D skeny reálných objektů. Důležité je zachytit správné proporce a detaily.

Optimalizace topologie: Přesné modely by měly mít dobře rozvrženou topologii (uspořádání vrcholů, hran a ploch), aby bylo možné zachovat přesnost při dalších úpravách a při tisku.

Opatrné používání nástrojů: Přesné modelování si často vyžaduje, abyste byli opatrní a precizní při používání různých nástrojů, aby nedošlo k narušení přesnosti modelu.

Kontrola a zpětná vazba: Přesné modelování zahrnuje průběžnou kontrolu, zda je model v souladu s požadavky a zda odpovídá referencím nebo specifikacím.

Přesné modelování je obzvláště důležité při tvorbě modelů pro průmyslové designy, architekturu, technické simulace a všechny případy, kdy je vyžadována vysoká míra přesnosti a přesnosti v modelu.